Poslanstvo društva:
- širi idejo odkrivanja zanimivih turističnih krajev in njihove ponudbe,  skozi obliko rekreativnega kolesarjenja in drugih rekreativnih dejavnosti znotraj in zunaj meja Republike  Slovenije

- soustvarja kolesarjem in drugim rekreativcem bolj prijazno okolje, vzpostavlja stike z lokalnimi turističnimi subjekti, društvi in posamezniki, ter tako dviguje splošno rekreativno -  turistično kulturo.

- širi in povezuje turistične subjekte v celovito - kolesarjem in drugim rekreativcem prijazno okolje

- s spodbujanjem kolesarjenja in drugih oblik rekreacije skrbi za varovanje in  zdrav odnos do okolja.

- spodbuja članice in člane za  zdrav, športen in okolju prijazen način življenja,

pravila društva

 
REKREATUR™ je registrirana znamka. 
Vse pravice pridržane. Produkcija Studio Oreh