CIVITAS Slovenija – Hrvaška – JV Evropa

 

civinet_logo_slohrjie_plavi-fw_

CIVINET Slovenija-Hrvaška-Jugovzhodna Evropa je mreža mest in drugih zainteresiranih deležnikov, ki se v Sloveniji in Hrvaški ter Bosni in Hercegovini, Črni gori, Severni Makedoniji in Srbiji ukvarjajo s trajnostno mobilnostjo. Namen mreže je prenos znanja in dobrih praks ter priprava skupnih projektov, s katerimi se bodo financirale prihodnje aktivnosti trajnostnega prometa in boljše mobilnosti. Mreža je bila ustanovljena v Ljubljani, 25. aprila 2013 kot mreža CIVINET Slovenija-Hrvaška. S sklepom skupščine se je mreža 10. februarja 2016 preimenovala v mrežo CIVINET Slovenija-Hrvaška-Jugovzhodna Evropa.

Mreženje in vse oblike povezovanja so dobrodošli za učinkovitejše reševanje prometnih problemov, ki čemur lahko pripomorejo izmenjave izkušenj, znanj in idej ter sodelovanje in sinergijsko delovanje mest in ostalih deležnikov, kar omogoča tudi boljšo uporabo sredstev iz evropskih skladov. Mreže CIVINET so vzpostavljene tudi v drugih delih Evrope (mreža nemškega govornega področja, Španija in Portugalska, Italija, Velika Britanija in Irska, Nizozemska in Flandrija, Češka in Slovaška, Poljska, Mađarska, Romunija, Finska ter Grčija in Ciper). Namen mrež je širjenje znanja in izkušenj na področju energetsko učinkovitega prometa ter okolju in uporabnikom prijaznega urbanega prometa.

Mreža CIVINET Slovenija-Hrvaška-Jugovzhodna Evropa šteje že več 220 članov iz BiH, Črne gore, Hrvaške, Severne Makedonije, Slovenije in Srbije in je najštevilčnejša tovrstna mreža v Evropi. Mreža je zelo dejavna in na leto organizira vsaj dve tematski delavnici, študijska potovanja in vodene oglede dobrih praks ter preko e-biltena obvešča o dejavnostih članov in drugem pomembnem dogajanju na področjih trajnostnega prometa in mobilnosti. Mreža se vsako leto sestane na skupščini, ki je njen najvišji organ. Politično jo predstavlja Politični odbor, ki vsako leto s posebno izjavo usmerja njeno delovanje.

Mrežo sestavljajo naslednji organi: Skupščina, Politični odbor, Upravni odbor, Akademski odbor in sekretariat mreže. Mrežo upravlja Upravni odbor, predstavniki mest tvorijo Politični odbor, pomembne odločitve za delovanje mreže pa sprejme Skupščina. Politični odbor sprejme letne izjave, v katerih napoveduje usmeritev mreže. Akademski odbor podpira Politični in usmerjevalni odbor pri preučevanju poteka ukrepov in dela mreže na splošno – pri organizaciji delavnic, okroglih miz, konferenc, poletnih šol in drugih dogodkov ter spodbuja skupne prijave znanstvenih / znanstvenih in strokovnih projekti.

 

 Posted by at 18:49