European Cyclists’ Fedaration

 

ECF

European Cyclists’ Federation (ECF) je bila ustanovljena leta 1983 s ciljem spodbujati kolesarjenja kot trajnostnega in zdravega načina dnevnega prevoza in ​​rekreacije. Njene sedež je v Evropi, vendar so izzivi s katerimi se sooča globalni. Kolo je rešitev za mnoge trajnostne probleme zato ima ECF namen širiti strokovno znanje in člansko mrežo po vsem svetu.

CILJI:

  • spodbujanje in promoviranje prednosti kolesarjenja tako za posameznika kot tudi celotno družbo.
  • upoštevane potreb kolesarjev v Evropi na vseh vidikih načrtovanja prometa, okolja, varnosti in zdravja ter spodbujati kolesarjem prijazne pogoje.
  • Sodelovati s člani  pri reševanju zadev nacionalnega in mednarodnega pomena, ki se nanašajo na cilje ECF.
  • Izvajati in načrtovati raziskave, ki se nanašajo na kolesarjenje, prevoz, okolje in varnost.
  • Posredovanje informacij in svetovanj državam članicam in s tem pomagati pri njihovih dejavnostih na nacionalni in mednarodni ravni.
  • Spodbujati izmenjavo informacij in znanja med članicami.
  • Širiti informacije, potrebe in strokovno znanje v mednarodne organe in inštitucije, politiko, načrtovalce, kolesarsko industrijo, turistične in okoljske organizacije
 Posted by at 18:48