feb 022016
 

logo-danube-2Aktivnosti projekta Vodniki po Podonavju se osredotočajo na nadaljnje izobraževanje in profesionalizacijo 93 vodnikov po Podonavju, ki so bili usposobljeni v pilotni aktivnosti med programom INTERREG B, program Podonavje, projekt LENA (2017 – 2019). Projekt bo trajal dve leti. Vodniki po Podonavju so izobraženi vodniki za Podonavje z namenom sporočanja dragocene naravne in kulturne dediščine Podonavja z zagotavljanjem ustrezne ponudbe različnim ciljnim skupinam (turistom, šolarjem, lokalnemu prebivalstvu, otrokom, invalidom itd.) ). Tako projekt prispeva k varstvu okolja in ozaveščanju v Podonavju. Med projektom potekajo napredna izobraževanja in srečanja, usmerjena k promociji, da bi usposobljeni vodniki spodbudili dejanski razvoj ponudbe. Drugo osrednje vprašanje je nadaljevanje in nadaljnji razvoj sodelovanja med projektnimi partnerji na področju okoljskega izobraževanja, da bi v prihodnosti vzpostavili (regionalno in nadnacionalno) mrežo vodnikov po Podonavju, ki bi na dolgi rok predstavljali blagovno znamko vodnikov po Podonavju. Projekt se je začel 23. novembra z uradnim začetnim sestankom in nadaljnjimi srečanji projektnih partnerjev. Zaradi trenutne pandemije COVID-19 je dogodek potekal v digitalni obliki.”

vir: BSC Kranj, library

V projektu društvo Rekreatur aktivno sodeluje. Njegov predsednik je uspešno zaključil izobraževalne programe in si s tem pridobil sodelovanje pri aktivnostih projekta. Kot glavno ponudbo smo v projekt vključili naš “Rekreatur-ekipno kolesarjenje po Sloveniji” in mu dodali še idejni projekt “SavaTOUR” za katerega še vedno verjamemo, da bo enkrat zaživel. Naša ponudba je dobila mesto v lični brošuri, ki so jo partnerji izdelali za vse člane-vodnike Podonavja in si jo lahko ogledate TU (Rekreatur RULES)

prospekt

video Rekreatur in Danube Guides

video Rekreatur in Danube Guides