Zveza društev upokojencev Slovenije

 

Društvo REKREATUR je od 10.maja 2023 član Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS), ki je krovna organizacija Področne zveze društev upokojencev Gorenjske (PZDU Gorenjska) s pomočjo katere lahko uresničujemo namene in cilje opredeljene v ustanovnem aktu društva:
– Društvo REKREATUR je prostovoljno združenje upokojenk in upokojencev ter vseh, ki si prizadevajo za razvoj vseh trajnostnih oblik turizma, mobilnosti in aktivnega preživljanja prostega časa kot vsesplošno družbeno koristne dejavnosti.
– Dejavnosti društva temeljijo na načelih prostovoljstva kot družbeno koristne brezplačne aktivnosti njegovih članov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane, enakopravne in v trajnostno mobilnost usmerjene družbe (vir: ZProst, Ur.L. RS 82/15, člen 2, opredelitev in pomen prostovoljstva).
– Društvo spodbuja svoje člane in somišljenike k aktivnostim, ki spodbujajo uporabo elementov trajnostne mobilnosti (hoja, kolesarjenje, javni prevoz, vozila na električni pogon idr.) z namenom krepitve svojega zdravja in aktivnega prispevka k varovanju okolja.
– Delovanje društva temelji na načelih enakopravnega in prostovoljnega združenja članov, enakih pogojih za včlanjenje, enakopravnem odločanju in javnosti dela. Za zagotovitev javnosti dela in o delu društva je odgovoren predsednik društva.
zdus


pzdu