Prijavnica ekipe

 

Prijavnica

Polja, ki so označena z * morajo biti obvezno vpisana.

Fields marked with * must  be completed.

Vodja / Team Leader


2. član / 2nd team member


3. član / 3rd team member


4. član / 4th team member


5. član / 5th team member


6. član / 6th team member


7. član / 7th team member


8. član / 8th team member


1.spremljevalec / 1st companion


2.spremljevalec / 2nd companion


3.spremljevalec / 3rd companionVeč informacij o nastanitvah najdete tukaj / More info you can find here

Lahko izberete tudi več različnih paketov hkrati (CTRL+leva tipka miške). Spodaj pa napišete vaše želje.
/ You can select several packages at once (CTRL + left mouse click). Below you can write your additional requests. /


DOPLAČILA*


Imena vpisujte z malimi črkami (z veliko začetnico). Datume vpišite v obliki DD.MM.LLLL. Vodja ekipe bo na svoj e-naslov prejel v pregled podatke iz prijavnice. Takrat bo ekipa lahko poslala tudi svojo sliko.
IZJAVA ČLANA EKIPE
(podpisano izjavo dostavi vodja ekipe organizatorju in sicer ob prevzemu štartnih številk in informacijskega materiala) S svojim podpisom potrjujem, da sem zdrav, zdravniško pregledan in dovolj pripravljen za kolesarjenje na REKREATUR™u. Prav tako izjavljam, da so podatki na prijavnici resnični. Seznanjen sem z navodili organizatorja, da moram po predvideni trasi REKREATUR™a kolesariti v skladu z Zakonom o varnosti cestnega prometa-ZVCP-1 (Ur.l. RS 83/04 ), spremembami in dopolnitvami ZVCP-1 (Ur.l. 35/05), na lastno odgovornost in upoštevati vsa navodila organizatorja. Zoper organizatorja ne bom vložil nobene zahteve ali tožbe zaradi kakršnekoli škode, ki bi jo utrpel v času trajanja REKREATUR™a. Soglašam, da organizator lahko vse podatke iz te IZJAVE, moje intervjuje, fotografije in video posnetke povezane z dogajanji na REKREATUR™u uporablja v smislu promocije prireditve v vseh vrstah medijev (časopisi, TV, radio, internet) ne da bi jaz za to zahteval kakršnokoli odškodnino.

 Posted by at 10:12