T – LAB in Banka turističnih priložnosti Slovenije

 

Osnovni namen Laboratorija turističnih priložnosti je povezovanje in spodbujanje uresničevanja novih idej v turizmu. T-lab izhaja iz izkušnje projekta Banka turističnih priložnosti Slovenije (BTPS), prejemnika številnih mednarodnih nagrad in priznanj (Svetovna turistična organizacija, Evropska komisija, OECD in Nordijski center za inovacije). Omenjena uspešna praksa bo nadgrajena z dodatnimi spodbudami za uporabnike portala T-lab, kot so svetovanje, eksperimenti, inkubiranje ter širjenje poslovanja na področju obmejne regije Slovenije in Italije.

RekreaturTM
je bil za inovativni pristop k izvajanju turističnega produkta nagrajen s “srebrni sejalec 2008“, ki mu ga je podelila Slovenska turistična organizacija (STO) v sodelovanju z BTPS (banko turističnih priložnosti Slovenije). Priznanja smo dobili za ustvarjalne in inovativne turistične dosežke na področju novih proizvodov, procesov in/ali trženjskih pristopov, ki prispevajo k večji prepoznavnosti turistične ponudbe Slovenije.

V letu 2013 pa smo za projekt “Rekreatur International” pridobili nagrado “snovalec 2013“, ki jo podeljuje SPIRIT Slovenija z namenom spodbujanja promocije in uresničitve novih idej – invencij v turizmu, ki bodo z uresničitvijo v prihodnosti postale inovacije, zrele za kandidiranje na razpisu Sejalec.
V letu 2013 se je Snovalec izvajal v sklopu projekta T-lab kotT-lab Snovalec 2013. Ta je izbranim prijaviteljem najobetavnejših idej omogočil sodelovanje v seriji brezplačnih T-lab svetovalnih in povezovalnih delavnic od julija 2013 do uresničitve ideje.

Potek uresničevanja projekta lahko spremljate v podjetniškem dnevniku, kamor zapisujem skrite podrobnosti, ki se nam v življenju rade nastavljajo na pot :-)