Turistična zveza Slovenije

 

Turistična zveza logo
“Turistična zveza Slovenije (TZS) je bila ustanovljena leta 1905 kot Deželna zveza za pospeševanje tujskega prometa na Kranjskem. TZS je nacionalna turistična društvena organizacija – prostovoljna, interesna, neprofitna, nevladna in nestrankarska.
Turistična zveza Slovenije si prizadeva, da je v turističnem življenju države turistična društvena dejavnost navzoča skupaj z javnim in zasebnim sektorjem kot enakopravna sodelavka in sooblikovalka dogajanj v turizmu in zanj. Zato deluje in pomaga z novimi pobudami, dejavnostmi, vsebinami in projekti uveljavljati sporočilo slogana Turizem smo ljudje. Tako prispeva k tržni učinkovitosti turizma, rasti narodnega dohodka, zaposlovanju, ozaveščanju prebivalstva in uveljavljanju Slovenije kot zelene oaze Evrope.

TZS oblikuje svoj razvoj in načrtuje svoje delo na temelju zakona o društvih, statuta, strategije razvoja turizma in turistične zakonodaje. Sooblikuje turistične dejavnosti, ponudbo ter razvojne cilje in aktivno turistično politiko države ter jih pomaga uresničevati. Zveza, ki deluje kot ustanova civilne družbe v javnem interesu, združuje preko 600 turističnih društev, od tega jih je 321 društev in 23 občinskih in območnih zvez s pisno izjavo pristopilo k aktivnemu članstvu v TZS /TDO.”

vir: http://www.turisticna-zveza.si/

rekreatur_logo_120pxDruštvo Rekreatur je od same ustanovitve (2006) dalje član Turistične zveze Slovenije v kateri uresničujemo svoje želje, cilje in ki nam v okviru svojega delovanja omogoča promocijo. To izvajamo z nastopi na sejemski prireditvi Alpe – Adria v Ljubljani, predstavitvah v Mercator centrih po Sloveniji in dogodkih, ki jih organizirajo druga društva članice TZS.

Rekreatur 2014, KT6 bo na Linhartovem trgu v Radovljici aa_krpan rr18_natour_krpan