sep 132023
 

start_v-kt1Jesen se je praktično že začela in to je čas, ko odmislimo poletna poležavanja in mirovanja ter se zavemo, da je naše mišičevje rahlo otrdelo. Zato je zdaj pravi čas, da nadaljujemo z aktivnostmi, ki smo jih izvedli od pozne zime do zgodnjega poletja. Med pomembnimi aktivnostmi naj omenimo sodelovanje v projektu ReMOBIL, v katerem je vodilni partner Posoški razvojni center, ostali partnerji v projektu pa so: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, BSC, poslovno podporni center, d. o. o., Kranj – Regionalna razvojna agencija Gorenjske, Regionalni razvojni center Koper, Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor, RRA Koroška, Regionalna razvojna agencija za Koroško regijo, d. o. o., AMZS, družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu, d. d., Ljubljanski urbanistični Zavod d. d., Viken County Council. projekt bo trajal do aprila 2024.
Glavni cilj projekta ReMOBIL je dolgoročno zmanjševanje negativnih okoljskih učinkov prometa, ki so posledica neuporabe trajnostnih oblik mobilnosti tako na lokalni, regionalni kot tudi državni ravni ter dolgoročno izboljšanje upravljanja trajnostne mobilnosti. Ta cilj bomo partnerji projekta skušali doseči prek različnih orodij.
Prioritetno bomo, prek prenosa dobrih praks iz tujine, naslovili vzpostavitev učinkovitega načrtovanja trajnostne mobilnosti v regijah, ki so vključene v projekt. V ta namen bomo v projektu zasnovali model regionalnega upravljanja mobilnosti in oblikovali smernice za upravljanje mobilnosti na regionalni ravni ter priporočila za uskladitev zakonodaje. Model bo preizkušen v okviru šestih, v sklopu projekta vzpostavljenih regionalnih centrov mobilnosti. Medtem ko model predstavlja osnovni gradnik vzpostavitve in delovanja regionalnih centrov mobilnosti, smernice predlagajo širšo sistemsko umestitev modela upravljanja mobilnosti na regionalni ravni. Delovanje regijskih centrov mobilnosti bo olajšalo sodelovanje regionalne ravni z nacionalno ravnjo, pristojno za promet (Ministrstvo za infrastrukturo – Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko) in pristojnimi za prostorsko načrtovanje (Ministrstvo za okolje in prostor) ter digitalizacijo MaaS (Ministrstvo za javno upravo).
img_1546V sklopu projekta bodo izvedena tudi specializirana usposabljanja strokovnjakov, s čimer bo projekt prispeval k višji stopnji informiranosti in specializiranosti občinskih, medobčinskih in regionalnih strokovnih služb za dolgoročni razvoj in uvajanje sistemov trajnostne mobilnosti. Z usmerjenimi kampanjami bomo ozaveščali javnost in spodbujali uporabo trajnostne mobilnosti v vključenih regijah. Nenazadnje bo projekt aktivno prispeval tudi k dolgoročni promociji trajnostne mobilnosti, zlasti prek izvajanja aktivnosti evropskega tedna mobilnosti (ETM) v šestih partnerskih regijah in Sloveniji. VIR:https://www.bsc-kranj.si/projekti/remobil  

 

 

 

img_1481Kot eden izmed izvajalcev programov je tudi društvo REKREATUR, ki izvaja organizacijo in izvedbo promocije aktivne mobilnosti ter aktivnosti povezane z ranljivejšimi skupinami prebivalcev, ki jih izvaja skupaj s podjetjem Soča Oprema. Pripravljamo različne dogodke v povezavi z Evropskim tednom mobilnosti, pilotnim projektom kolesarske štafete in možnostmi nakupovanja s kolesi. Vse aktivnosti se bodo zaključile v sredini oktobra 2023. VEČ: https://bsc-kranj.si/novice/evropski-teden-mobilnosti-letos-na-temo-varcnih-poti .

 

 

 

img_2004Poleg naštetega pripravljamo vsaj dva planinska pohoda in vsaj še tri kolesarske izlete. Manjkali seveda ne bodo izobraževalni dogodki in izleti začinjeni s kulturnimi vsebinami. Podrobnosti vsega naštetega pa itak še usklajujemo zato … malce večkrat obiščite stran z našimi novicami.