maj 312018
 

sava_2015_jesenice

Prometni institut Ljubljana d.o.o. je aprila 2016 kot partner mednarodnega konzorcija začel z izvedbo EU projekta »REGIO-MOB – Interregional Learning towards Sustainable Mobility in Europe: the REGIO-MOB Experience«, ki se izvaja v okviru programa Interreg Europe. Projekt, ki je sofinanciran z evropskimi viri v višini 1,14 milijona evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, se bo izvajal do konca marca 2020. Namen projekta je spodbujanje razvoja in uporabe dobrih praks trajnostne mobilnosti v evropskih regijah, ki temelji na prenosu uspešnih rešitev in na medsebojnem učenju med vključenimi regijami. Projekt REGIO-MOB, njegov namen in začrtane cilje projekta aktivno podpira Ministrstvo za infrastrukturo RS in pri izvedbi projekta sodeluje kot osrednji ključni zainteresirani deležnik v Sloveniji.

Koncem marca je bilo v Edinbourghu na Škotskem diseminacijsko srečanje partnerjev projekta REGIO-MOB / Interreg Europe. Njegov namen je spodbujanje razvoja in uporabe dobrih praks trajnostne mobilnosti v evropskih regijah. V projekt so vključeni partnerji iz 6 EU držav. Slovenijo v njem predstavlja ekipa, ki jo vodi dr. Mateja Matajič iz Prometnega Inštituta Ljubljana.
Na srečanju naj izmed zanimivih predstavitev dobrih praks izpostavimo projekt GO E-bikes- sistem izposoje električnih koles za ljudi z gibalnimi težavami, ki so ga na srečanju predstavili predstavniki podjetja iz Škotske. V njem ugotavljajo, da zdajšnji uporabniki sistema e-koles le teh prej niso nikoli ali le redko uporabljali. Izmed njih je 45% žensk in 55% moških kar je bistveno boljše razmerje kot pri uporabnikih navadnih koles (25%  ženske in 75% moški). Kar 26% jih prej niti navadnega kolesa ni uporabljalo za rekreacijo in ohranitev zdravja. E- kolo spodbuja tudi tiste z  zdravstvenimi in gibalnimi težavami k gibanju.  S tem posredno spreminjajo svoje potovalne navade in spodbujajo svojo okolico k uveljavitvi vseh elementov trajnostne mobilnosti.  Sistem GO E-bikes je uporaben v lokalnem okolju kot dobra povezava med  javnimi objekti, bolnišnicami, šolskimi centri, postajami javnega prometa in starostnimi ter drugimi skupinami (npr. domovi upokojencev, društva invalidov).