avg 092022
 
RR15-Pimg_6411V letu 2016 je bila na pobudo društva Rekreatur in s pomembno podporo Steva Ščavničarja, takratnega direktorja Razvojne agencije Zgornje Gorenjske ter predstavnikov Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC Kranj in Razvojne agencije Sora, ustanovljen Svetovalni organ gorenjske regije za razvoj kolesarstva (SORK) kot strokovno telo Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo pri Razvojnem svetu gorenjske regije.
Vztrajnost in trud v delu celotne skupine SORK se je izplačal, saj bomo na Gorenjskem končno, kot prva regija v Sloveniji, dobili urejeno označeno kolesarsko omrežje. Le to nas vodi po najlepših in kolesarjem relativno varnih poteh.  Več o njih si oglejte na spletni strani  https://www.gko.si/
gko-logo-za-www_pokoncni
img_8476Eden najpomembnejših rezultatov skupine SORK je vzpostavitev gorenjskega kolesarskega omrežja. Gre za skrbno izdelan preplet 640 kilometrov državnih in lokalnih kolesarskih povezav na Gorenjskem in v nekaterih sosednjih občinah. Pri določitvi so bili upoštevani mednarodni kriteriji prometne varnosti, atraktivnost pokrajine in dosegljivosti gostinskih in servisnih storitev, trase pa so bile potrjene s strani vseh 24 vključenih občin ter Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI). Glavni cilj projekta je na celotnem omrežju postaviti enotno prometno signalizacijo za kolesarje tako na državnem kot tudi lokalnem omrežju.
Na Gorenjskem se bo septembra 2022 začelo označevanje kolesarskih povezav. Z enotnimi usmerjevalnimi tablami bo označenih 640 km državnih in lokalnih cest, povezanih v Gorenjsko kolesarsko omrežje. Omrežje je rezultat dela in sodelovanja Svetovalnega organa gorenjske regije za razvoj kolesarstva, Direkcije RS za infrastrukturo, vseh 18 gorenjskih občin ter občin Cerkno, Komenda, Logatec, Medvode, Kamnik in Vodice. VIR Novice: BSC Kranj
nekatere oblike označevalnih tabel na Gorenjskem kolesarskem omrežju
g2-k13_1 kg01-k4_2 r6-lg05-k3_2